Dokumenty narodowe

Zamieszczone poniżej dokumenty narodowe odnoszą się do tematyki obserwacji ziemi. Mogą stanowić źródło informacji o planach, programach, podejmowanych działaniach administracji państwowej oraz państwowych agencji wykonawczych w obszarze obserwacji ziemi.