I EO FORUM

I EO FORUM odbyło się w dniu 7 kwietnia 2016 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Było to pierwsze wydarzenie, z cyklu kilku spotkań organizowanych przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego przy współpracy z właściwymi ministerstwami zajmującymi się sektorem kosmicznym. Kolejne spotkania będą organizowane kolejno w lipcu oraz jesieni.